10 kanaal lichteffect generator K8044


#1

Ik heb de 10 kanaal lichteffect generator gekocht en gebouwd maar deze werkt niet.
Hij knippert alleen. Kan op de knoppen drukken maar er gebeurt niks .
Wie weet hiervoor de oplossing?
Johan


#2

I have the 10 Channel light effect generator bought and built but this does not work. He only flashes. Can the buttons but nothing happens. Who knows the solution for this?

When you were mounting the jumpers for the channels you needed did you mount just (1) jumper. Say you only wanted 5 channels Mount 1 jumper in CH5 for 10 channels mount 1 jumper in CH10 all other need to be open.

Wanneer u de jumpers waren montage voor de kanalen die u nodig heb je mount slechts (1) jumper. Zeg dat u slechts 5 kanalen Mount 1 trui van H5 gezocht voor 10 kanalen mount 1 trui van CH10 alle andere moeten openstaan.