P2571 12ch lightorgel

Det gjelder welleman P2571. Har mistet signal transformator, koblingsskjema +all info om produktet og et potensiometer. Kan du kanskje hjelpe meg å få tak i disse?

It applies to welleman P2571. Has lost signal transformer, wiring diagram + all product info and a potentiometer. Maybe you can help me get hold of these?