Problems with K8400

Geachte,

Engels heb ik nooit geleerd en kan ik niet schrijven. Ik kan me behelpen met praten, maar verwacht niet dat ik een mail in het Engels schrijf.
Daarbij heb ik deze in België gekocht en hoop ik ook in mijn landstaal geholpen te worden.

Volgende problemen heb ik met de Vertex K8400 die we het laatst gekocht hebben.

Het filament komt geregeld vast te zitten in onderstaand stuk – De isolatorgeleider. Het is hier dan ook zeer moeilijk het te halen. Maar voorlopig telkenmale gelukt.

Maar de printer print niet goed.
Zoals je kunt zien in onderstaande foto. Deze cirkeltjes zijn helemaal niet rond.

Nochtans hebben ik het zo goed mogelijk proberen af te stellen. Ik wilde nog meer foto’s opsturen. Maar dat ging niet in dit formulier !

In de hoop dat ik snel geholpen wordt, groet ik u

Matty Ulenaers

Geachte,

Als de printer geen correcte cirkel print kan dit mogelijks de volgende oorzaak zijn.

VERVORMDE CIRKELS

Wanneer u cirkels met een platte zijkanten of iets gelijkaardigs verkrijgt, zijn de motorriemen mogelijks losgeraakt of te los aangespannen. U kunt dit oplossen door de X & Y MOTORBEVESTIGING los te maken, trek de motor naar beneden zodat de motorriemen (180mm x 6mm T2,5 BELT) goed vastzitten en bevestig de MOTORBEVESTIGING vervolgens opnieuw.

Mogelijks zijn de assen ook niet correct uitgelijnd.
Volg deze instructies:

Printer moet volledig stanbiel en vast staan. Indien niet, de voetjes afregelen tot waneer de printer niet wiebelt, maar volledig goed vast staat. Beweeg vervolgens met 1 hand de printhead naar voor, achter, links en rechts. Dit moet soepel gaan, zonder dat de printer zichzelf verschuift! Indien printer verschuift terwijl je de printhead MET 1 HAND beweegt => is de uitlijning van de ASSEN (het kruis) niet correct.
Printhead spant zichzelf op. Hoe op te lossen zie onder de foto’s ter verduidelijking.


Betreft het verrstoppen van de printkop:

Het is aangeraden om VERTEX PLA filament te gebruiken. Printtemperatuur is 200 - max 210°C.
Alsook niet te vermegen met andere filamenten zoals ABS, PETG, enz.
Gebruik ook de deze software: https://www.velleman.eu/downloads/files/vertex/software/vertex-3d-printer-repetier-host-1-6-2.zip installeer deze met volledige administrator rechten.
In deze software gebruik je de cura engine om de 3D objecten te slicen. In principe zijn de settings voor PLA vooraf ingesteld voor de beste printkwaliteit.

Controleer ook of de PTFE buis in de isolator, opdat het de correcte afstand heeft 23mm.
Indien deze te klein is dan opgegeven maat. de 10den zijn wel heel belangrijk, kan dit tot verstopping leiden. Ook afhenkelijk hoeveel de printer moet “retracten” (terugtrekken filament) tijdens het printen van het 3D object.

Snijd het stuk af met een propere cutter. De snedes moeten proper, recht en zo verticaal mogelijk zijn! Het kan helpen om de cutter tegen een plat voorwerp te houden.

Zeer belangrijk!! => Gebruik geen stuk dat meer dan 0,25 mm kleiner is dan 23 mm, of meer dan 0,25 mm GROTER dan 23mm!

U kunt dit een paar keer proberen met de meegeleverde PTFE-BUIS tot u tevreden bent met het afgesneden deel. Zorg ervoor dat u 75cm van de PTFE-BUIS over houdt.

Indien u niet zeker bent of u het stuk zo precies kunt afsnijden, kunt u eventueel een iets groter stuk afsnijden en het stukje verder op maat schuren met een stukje schuurpapier. Zorg hierbij voor platte en verticale uiteinden. Na het schuren het buisje grondig reinigen!

image

Mocht dit alles alsnog niet lukken, kan je ook te printer terug brengen naar winkel waar aangekocht,
zodat we deze kunnen nazien, herstellen.

Hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

groeten,
Velleman Support

In English:

Question:

"The filament is regularly stuck in the piece below - ISOLATOR GUIDE. It is therefore very difficult to remove the blockage here. But for the time being succeeded.

But the printer does not print properly.
As you can see in the photo below. These circles are not at all round."

Answer:

If the printer does not print a correct circle, this may be the following cause.

CIRCLES ARE DISTORTED

When circles are printed with flat sides or similar then your printer may have loose motor belts. You can fix this by loosening the X & Y MOTOR MOUNTS, pull the motor assembly down so the motor belts (180mm x 6mm T2.5 BELT) are tight and then fasten the MOTOR MOUNT again.

The axes may also not be aligned correctly.
Follow these instructions:

Make sure to install the printer firmly on a stable surface. If not, adjust the feet until the printer is stable.
Next, move the printer head back and forth, left to right with one hand. Make sure not to force, as you should be able to do this without moving the printer itself. If the printer moves while trying to move the printer head, then the axes are not aligned correctly and the printer head is jamming itself.

How to solve, see under the photos for clarification.


Concerns clogging the printhead:

It is recommended to use VERTEX PLA filament. Print temperature is 200 - max 210 ° C.
Try to also do not mix with other filaments such as ABS, PETG, etc.
Also use this software: https://www.velleman.eu/downloads/files/vertex/software/vertex-3d-printer-repetier-host-1-6-2.zip and install it with full administrator rights.
In this software you use the Cura engine, to slice the 3D objects. In principle, the settings for PLA are preset for the best print quality.

Also check the PTFE tube in the in isolator guide, so that it has the correct distance 23mm.
If this is too small, then the specified size. the 10ths are very important, this can lead to blockage.
Also depending on how much the printer must retract the filament while printing the 3D object.

Cut the piece with a clean cutter. The cuts must be clean, straight and as vertical as possible! It can help to hold the cutter against a flat object.

Very important!! => Do not use a piece that is more than 0.25 mm smaller than 23 mm, or more than 0.25 mm LARGER than 23 mm!

You can try this a few times with the supplied PTFE-TUBE until you are satisfied with the cut part. Make sure you have 75cm of the PTFE TUBE.

If you are not sure whether you can cut the piece so precisely, you can possibly cut a slightly larger piece and sand the piece further to size with a piece of sandpaper. Make sure that the ends are flat and vertical. Clean the tube thoroughly after sanding!

image

If all this still does not work, you can also bring the printer back to the store where it was purchased.
So we can check it, repair it.

Hope to have informed you sufficiently with this.

Regards,
Velleman Support

Beste,

We hebben ons apparaat, onder garantie, op 19/11/2019 binnengebracht bij M.E.C. Laaglandlaan 20 - 2170 Merksem, om op te sturen naar jullie. Wij hebben nog altijd geen info over onze 3D printer gekregen.
Op Service gebied vind ik dit eigenlijk niet kunnen in deze tijd.
Hopelijk laten jullie ons snel weten wanneer onze printer terug beschikbaar is zodat wij eindelijk kunnen starten met ons project.

Vriendelijke groeten
Matty Ulenaers
matty.ulenaers@dekringwinkelantwerpen.be

Geachte,

Ik begin het een beetje vervelend te vinden.
Jullie hebben niet geantwoord op vorig bericht van 13 dagen geleden.
Begin vorige week heb ik nogmaals met M.E.C. getelefoneerd en er werd ons gezegd dat het toestel terug onderweg was. Zou eind van vorige week wel binnen zijn. Ondertussen zijn we nog een week verder. Geen telefonisch, of mail bericht gekregen dat dit binnen zou zijn…

Ik hoop dat jullie dit probleem snel aanpakken.

@VEL450
Please check :slight_smile:

Geachte,

We hebben dit nagezien De 3D printer K8400 is bij ons volledig nagezien, hersteld en volledig afgehandeld op 9 januari. Deze printer is reeds terug gezonden naar MEC.

Gelieve met MEC contact op te nemen hiervoor. De RMA nr van deze herstelling / nazicht is:
RMA: VC 486372

Met vriendelijke groeten,
Velleman Support.

Is alles nu in orde met de printer?

Beste,

Ik was zelf 14 dagen afwezig en ze hebben de 3d printer bij jullie afgehaald in week 3. In de doos zat ook geen verslag van wat jullie nu eigenlijk gedaan hadden.

Ik ben hem nu aan het testen.

Het is beter dan toen ik hem heb gestuurd. Maar ik ben nog niet tevreden.
Ik vind het printwerk nog altijd heel ruw. En kan lijkt het printwerk eigenlijk op niets.
Om een beetje goed resultaat te hebben moet ik in Cura de profile setting al op extra fine zetten.

Daar komt bij dat als ik de PLA aan de rechterkant terug uit het apparaat wil laten verwijderen dit niet lukt.
Aan de linkerkant lukt dit wel.

De poten van het apparaat zijn aan de rechterkant geplooid terug gekomen.

Op dit moment ben ik echt niet tevreden over het apparaat. En alles wat kan mislopen loopt ook mis.
Het lijkt de wet van Murphy wel.

Vriendelijke groeten,
Matty

Beste,

Hierbij twee printjes die totaal de mist in gaan.
We hebben het bijna gehad bij deze 3D printer.

Graag zou ik nu serieuze service krijgen en iemand van jullie die langs komt om dit probleem op te lossen.

Vriendelijke groeten,
Matty Ulenaers
Kringwinkel Antwerpen
0488/79 37 95

Geachte Matty,

Jammer te horen dat je nog problemen ondervind.

Na analyse van je 3D gerpinte modellen, zie foto’s en je uitleg omtrent welk programma je gebruikt,
ligt het probleem bij Cura (meerbepaald geen correcte settings).

We hebben jouw printer hier bij ons uitvoerig getest en deze werkte. De 3D prints waren oké.

Ik raad aan om Cura software niet te gebruiken. Dit aangezien de machine settings in CURA voor K8400, van derden is gemaakt en niet optimaal. Vandaar raden we aan om de laatste versie van Repetier Host te gebuiken specifiek voor K8400. We werken aan update maar deze is nog niet klaar.

De Repetier software kan je hier downloaden: https://www.velleman.eu/downloads/files/vertex/software/vertex-3d-printer-repetier-host-1-6-2.zip

Ik stel voor om:

Deze versie van Repetier te gebruiken (1.6.2) en een 3D model te slicen binnen repetier met de Cura slicer plugin. Om de fijnste kwaliteit te bekomen slice je het 3D-model op 0.1mm.
Plaats vervolgens de Gcode op SD kaart. en print je 3D model af.
Normaal moet nu het wel goed resultaat zijn. gelieve hiervan feedback te geven.

Zie hieronder de stappen in Repetier:

Met vriendelijke groeten,
Velleman Support.

Beste,

Ik heb de 3D printer getest met de Repetier te gebruiken zoals jullie voorstelde.
Inderdaad, de print is nu ok bij het gebruik van één printkop.

Als ik met twee filamenten wil werken klopt het niet meer en verspringt het ééne filament verder dan het andere en komen ze in elkaars vaarwater.

Daarbij komt dat ik ook niet de juiste settings heb voor het werkvlak. Zodat het geprinte stuk niet in het midden staat. Ook al heb ik deze zo in het programma geplaatst
Ik heb jullie link gebruikt om het programma te downloaden. https://www.velleman.eu/downloads/files/vertex/software/vertex-3d-printer-repetier-host-1-6-2.zip 1
Maar de settings kloppen dan niet.

Kunnen jullie mij de juiste settings doorsturen ?


Op de eerste foto zie je hoe de onderdelen geprint gaan worden als ik met twee kleuren wil werken…

Zoals jullie gemeld in een vorig bericht zijn de poten scheef terug gekomen nadat ons toestel bij jullie is geweest voor nazicht. (2 poten aan rechterzijde)

Graag had ik twee nieuwe gehad.

Vriendelijke groeten,
Matty Ulenaers

Graag een antwoord op mijn mails van een 10 dagen geleden a.u.b.

Werkt de printer nu naar behoren sinds het gebruik van Repitier V1.6.2? Het resultaat van mijn printen is bedroevend?